Thursday, November 24, 2011

Anton Pann, evocat la Academia Română

Cotidianul LUMINA - 25 Noiembrie 2011
Una din cele mai mari personalităţi ale muzicii psaltice româneşti :
Anton Pann, evocat la Academia Română
articol semnat de de Cristian Bostan

Wednesday, November 23, 2011

Arhetipuri creştine în Mioriţa


Arhetipuri creştine în Mioriţa - un foarte frumos articol al lui Gheorghiţă Geană (Gasul Bucovinei - Revista românilor din Ucraina) - unde se arată că "Orice exegeză a Mioriţei care ignoră simbolistica creştină din poemă rămâne neîmplinită"...