Thursday, October 14, 2010

New York City Linguist Gives Dying Language In Croatia A Fighting Chance

New York City Linguist Gives Dying Language In Croatia A Fighting Chance
Radio Free Europe / Radio Liberty

"Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică". Autor: Leonard Velcescu

"Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică". Autor: Leonard Velcescu

Sursa: blogul lui Florin Caragiu

Un interesant studiu despre iconografia dacilor în sculptura romană, apărut la Éditions Les Presses Littéraires (2008), îl constituie teza de doctorat susţinută de istoricul Leonard Velcescu la École Pratiques des Hautes Etudes – Sorbona, Paris. Este vorba despre volumul intitulat „Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică”. Aceste cercetări de iconografie antică a României, deschizătoare de drum, se intenţionează a fi parte dintr-un „Corpus cu toate statuile de daci cunoscute până în prezent”.
Autorul pune în evidenţă trăsăturile tipologice ale acestor reprezentări ale dacilor, diferenţiindu-le de cele ale altor „barbari”, descriind contextul istoric şi cultural în care ele au luat naştere şi chiar problema restaurării lor, efectuată în majoritatea cazurilor la începutul secolului al XVII-lea. Se ridică întrebarea cu privire la rolul estetic al numeroaselor statui de daci din Forul lui Traian, luându-se în considerare atitudinea generală a romanilor faţă de popoarele cucerite şi gestul „unic” de „omagiu” adus de cuceritori dacilor învinşi, un popor demn de respectul şi admiraţia romanilor, înzestrat cu un considerabil tezaur de virtuţi umane şi bogăţii materiale. „Niciodată romanii nu au realizat un asemenea număr de statui de o aşa proporţie pentru a reprezenta popoarele barbare”, remarcă autorul, cu atât mai mult cu cât în general „romanii simţeau un fel de repulsie vizavi de barbari”. Nu întâmplător, cucerirea Daciei de către Traian, prin influxul de capital material (d. ex. tezaurul aurifer) şi uman (vezi înrolarea dacilor în armata romană) rezultat, a generat în Imperiul Roman sleit un considerabil reviriment economic şi cultural.